• nature versus nurtureKort gezegd is gezondheid de balans tussen jou en jouw lichaam en de wereld waarin je leeft (met werk, familie hobby’s ed.). De mogelijkheden worden deels bepaald door erfelijkheid, en deels door leefgewoontes. De leefgewoontes, of het nurture aspect is hetgeen waar we het meeste invloed op hebben… in relatie tot onze gezondheid. Dit is de kern van de naam van mijn praktijk: Hoe zorg ik zo goed mogelijk (nurture) voor mijn lichaam en geest (nature). Je zou het ook kunnen omschrijven als “het cultiveren van jouw natuur” of wat formeler: “het scheppen (cultiveren) van een omgeving waarin je ziekte voorkomt (en geneest)”. Dit is centraal thema in de Chinese geneeswijzen waar het Yang Sheng heet.

  Ook in het westen zijn nurture en nature bekende begrippen. Denk bijvoorbeeld aan de biologische en sociale wetenschappen waar onderzoek wordt gedaan naar erfelijkheid (nature) in relatie tot sociale/omgevingsfactoren (nurture). Ter verduidelijking staat hieronder een overzicht van begrippen die onder Nurture en Nature vallen:

  Nature Nurture
  Wordt gevoed Voedend
  Vorm Functie
  Statisch Bewegelijk
  Fysiek Leefgewoontes
  Erfelijk Omgeving
  Wat Hoe

  Wat Yang Sheng zo inspirerend maakt voor mij is de lange overlevering die het heeft doorgemaakt en de simpele boodschap die het bevat. Waarin in de balans tussen jou en jouw omgeving zijn centraal staat. Daar boven op is er ook nog eens ruimte voor emotionele en sociale (omgevings) factoren. Door hier rekening mee te houden creëer je een totaalbeeld van de huidige situatie/ziekte.

  Verschil tussen Oost en West
  In de filosofie van Yang Sheng, en misschien in de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG) in het algemeen staat de hoe meer op de voorgrond dan de wat. In onze Westers cultuur is het net andersom. Waarschijnlijk door de gecombineerde invloed van natuurfilosofie, Taoïsme en Boeddhisme heeft men in het nurture-your-nature concept een:

  1. Een simpelere kijk op-, maar tegelijk ook meer filosofische uitleg, van wat natuur is
  2. Gezondheid is in harmonie leven met natuurprincipes: hoe te leven?
  3. Doelmatig op lange termijn, preventief

  Daar staat tegen over in de Westerse, wetenschappelijke cultuur en traditie:

  1. Sterk analytische en gedetailleerde beschrijving van wat er afwijkt
  2. Gezondheid is de afwezigheid van ziekte: wat gaat er mis?
  3. Doelmatig op korte termijn, reactief

  Er is dus een verschil in benadering van gezondheid tussen Oost en West. Beide hebben ze hun kracht en toepasbaarheid. De punten hierboven gelden niet uitsluitend voor de een of ander, maar geven aan waar de nadruk op ligt. In de vergelijking van dit artikel zou je kunnen zeggen dat het Westen relatief gezien meer op het vlak zit van Nature en het Oosten meer op Nurture.

  Meer overlap tussen lichaam en geest
  Het zal niet verrassend zijn dat zowel nurture als nature een belangrijke rol hebben in het leven en in de gezondheidszorg. Dat komt ook terug bij veel ziektebeelden, waarvan het verloop bepaald wordt  door de combinatie van een fysieke eigenschap (nature) met een omgevingsfactor (nurture: opvoeding, verzorging, dieet etc.).

  De uitdaging is nu om uit te vinden hoe nature en nurture elkaar in balans houden en versterken. Een belangrijk besef dat naar voren komt in Yang Sheng is het feit dat je maar 1 lichaam hebt en een beperkte tijd om te leven. Vandaar dat er een sterke nadruk is op het voorkomen van ziek worden en het grote respect voor natuurprincipes hierin. Om toe te werken naar gezondheid zou je kunnen zeggen dat door kennis te hebben over het lichaam en hoe dit natuurlijk werk, de beste keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot de behandeling. Dit is een belangrijk punt waarin ik in de praktijk de aandacht op vestig. Het is echter niet dat ik dit op voorhand weet, maar door kennis van de Chinese geneeswijze en de dialoog tijdens de behandeling komen we in samenspraak tot het juiste inzicht.

  Dat is een leerproces wat ieder mens aangaat. Door te leren over gezondheid en de natuur in brede zin leer je uiteindelijk goed voor jezelf te zorgen. Daarnaast wordt er in de Chinese geneeswijze een brug geslagen naar een grotere overlap tussen lichaam en geest.

  Wanneer uw lichaam/geest en uw omgeving in balans zijn is er harmonie en gezondheid. Wanneer lichaam en geest tegenover elkaar staan: Nurture versus Nature, wordt men meer vatbaar voor ziekte en onbalans.

  Bewegen is leven
  Alles wat leeft is in beweging en dat is voor ons lichaam net zo. We lopen, praten, bewegen, halen adem, zuurstof wordt opgenomen, ons hart klopt, bloed wordt rondgepompt, onze spijvertering verwerkt ons eten, zenuwen geven impulsen etc. Een lichaam lijkt misschien een vaste structuur, maar daaronder ligt een wereld van bewegelijkheid en dynamiek. Wanneer hier ergens een blokkade in optreed geeft dat gezondheidsklachten. Het lichaam weet dit vaak te compenseren of op te lossen: het bezit een groot zelf herstellend vermogen. Bijvoorbeeld bij hersenletsel zijn er andere delen in de herenen die een bepaalde functie overnemen. Of wanneer de darmen bloot worden gesteld aan giftige stoffen wordt er extra vloeistoffen en slijm gemaakt om deze stoffen in op te slaan en af te voeren.

  Een langere tijd van blootstelling kan problematisch worden: als het lichaam onder hoge druk moet werken of moet blijven puinruimen kost dat energie en andere processen raken daardoor verstoord. Bij de behandeling staat dan vaak blokkades (mogelijke oorzaak) opheffen en afvalstoffen (mogelijk gevolg) opruimen centraal.

  Pijn en andere symptomen
  Symptomen zijn tekenen van het lichaam dat het aan herstel werkt aan een verbetering van de huidige situatie. Het zal dus niet zo maar iets doen, maar probeert eigenlijk iets op te lossen. Een willekeurig voorbeeld kan zijn dat er te veel warmte in het gezicht is (roodheid), wat het lichaam zelf probeert te koelen met water (opgezet gezicht). De symptomen van een rood en vol gezicht worden in dit voorbeeld verholpen door de warmte af te voeren.

  Symptomen kunnen van alles zijn, een paar voorbeelden zijn: pijn (hoofd, rug, buik of menstruatie), nachtzweten, roodheid, uitslag, motorische beperking, allergie etc. etc. Waar we naar zoeken bij een behandeling zijn tekenen van waar het lichaam gehinderd wordt in het normale functioneren. Daarom wordt er gevraagd naar de spijsvertering, eten, slaap en waak patronen etc. Een symptoom is een verandering ten op zichtte van de normale situatie en vertelt iets over waar het lichaam op dat moment mee bezig is om het probleem op te lossen.

  Pijn is het meest herkenbare symptoom wat daarom ook zeker niet genegeerd mag worden. Het houdt namelijk in dat de beweging in het lichaam gehinderd wordt. Als men al een tijd lang met een pijnklacht rondloopt is men genegen om te denken dat het normaal is, “dat heb ik al zo lang…”. Maar dat laat niet onverlet dat er wat moet gebeuren. Over pijn en andere symptomen wordt ook gesproken tijdens een behandeling zodat u herkent hoe uw lichaam aangeeft wat er aan de hand is.

  Gezondheid behouden
  Het behouden van de beste of maximale gezondheid is het beste wat we kunnen doen op de lange termijn. Door kennis van het nurture-your-nature principe kan er tijdens een behandeling effectief worden toegewerkt naar een duurzame en uiteindelijk zelfredzame behandeling. Hiervoor is het belangrijk om te deze punten te onthouden:

  • Het lichaam is een dynamisch systeem, met een zelf herstellend vermogen
  • Pijn en andere klachten/symptomen zijn uitingen van lichaam en geest om de balans te herstellen
  • Het is niet normaal om pijnklachten te hebben (trauma en erfelijke aandoeningen uitgezonderd)
  • Gezondheid gaat om balans vinden tussen jouw aanleg en je omgeving

  Ik help u graag in uw zoektocht naar balans en harmonie.

  – Alex