• De frequentie is voor iedereen verschillend. Dit hangt af van de persoon, de aard van het probleem en de mogelijkheid om verergering tussen behandelingen in te voorkomen. Dit laatste is vooral bij pijnklachten van belang waar je er voor moet zorgen dat je het aangedane gebied niet overbelast. Dit zijn ongeveer de frequenties in de praktijk: eerste 1-6 weken 1-2 keer per week. Daarna ongeveer 1 keer per maand als onderhoud en tot de klachten helemaal weg zijn.