• Het is belangrijk om in het begin vaak behandeld te worden, zodat er meer herstel op treedt dan terugval. Zodra klachten tussen behandeling (en bijvoorbeeld met intensievere blootstelling of belasting) wegblijven neemt de frequentie af. Zodra de klachten helemaal niet meer terugkomen is de behandeling klaar.