• Naar schatting hebben 2 miljoen mensen dagelijks last van pijn 1). Het is een groot probleem met mogelijk grote persoonlijke een maatschappelijke gevolgen. Voor veel patiënten betekent pijn bestrijding langdurige en intensieve zoektocht naar verlichting, veelal in de vorm van manuele therapie, coaching en medicatie. pijn en pijnbelevingDaar past het gebruikt van acupunctuur zeer goed bij. Het behandelen van pijn is een van de meest bekende en breed gedragen toepassingen van acupunctuur. Voorbeelden hiervan zijn: lage rugpijn, nekpijn, buikpijn, hoofdpijn, etc.

  Pijn kan gedefinieerd worden als:

  “Een onplezierige sensorische en emotionele ervaring geassocieerd met werkelijke of potentiële weefsel schade” 2).

  Pijn kan dusdanig ernstig zijn dat het functioneren erdoor compleet wordt ontregelt. Met mogelijk gevolgen voor werk, familie en naasten. In chronische situaties of wanneer er geen fysieke oorzaak bekend is kan dit mentaal ook extra belastend zijn. Enerzijds omdat je het zelf niet kan plaatsen en anderzijds vanwege onbegrip uit je omgeving.

  Pijn omvat veel aspecten: lichamelijk, geestelijk, en sociaal-maatschappelijk enz. Wat de discussie kan vertroebelen is dat pijn als symptoom subjectief van aard is. De emotionele beleving van pijn is dan ook belangrijk. Wanneer je lekker in je vel zit, een goede conditie hebt en uitgerust bent is het wat anders om met pijn om te gaan dan bij een langdurig vermoeid en/of ziek zijn.

  De pijngrens is ook voor iedereen anders. Maar soms moeten we ook leren herkennen of erkennen dat we pijn hebben. Omdat het voor ons gewoon is om vaak pijn te ervaren betekent niet dat dit normaal hoeft te zijn.

  ##Inleiding
  Wanneer je het over pijn hebt zijn er een viertal aspecten die we kunnen onderscheiden:

  1. emotionele pijn – met een emotionele oorzaak
  2. fysieke pijn – met een emotionele oorzaak
  3. fysieke pijn – met een fysieke oorzaak
  4. emotionele pijn – met een fysieke oorzaak

  Bij het eerste punt hebben we het duidelijk over mentale/emotionele problemen. Bijvoorbeeld verdriet of boosheid naar aanleiding van het verlies van een dierbare. Hoewel dit zeer belangrijk is valt dit buiten het bereik van dit artikel.

  Het tweede punt worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. Een paar voorbeelden hiervan zijn spanningshoofdpijn, darmkrampen en huiduitslag. Deze kunnen voortkomen uit het aanhouden van emoties (eerste punt).

  Bij het derde punt hebben we het over “normale” pijn door ongelukken, wonden van operaties ed. Een bijzondere vorm is neuropatische of zenuwpijn. Dit is een pijn die bijzonder intens kan zijn en wordt veroorzaakt doordat de zenuwcellen zelf niet meer goed functioneren 3).

  Het vierde punt beschrijft eigenlijk de gevolgen van (langdurige) fysieke pijn. Wanneer pijn langdurig aanhoudt en voor belemmeringen zorgt, geeft dat een mentale belasting. Wellicht kan je niet meer doen wat je vroeger kon, je werk of hobby niet meer uitvoeren, of je wordt belemmerd in de sociale omgang.

  ##Emoties
  In de definitie van pijn zoals eerder beschreven komen emoties ook terug, als pijnlijke ervaring. Wat bijzonder hieraan is, is dat emoties op hun beurt de beleving van pijn weer beïnvloeden 4). Pijn en emoties zijn aan elkaar verstrengeld. Voor de behandeling is het daarom zinnig om beide aan te kunnen spreken. Maar wat moeten we eigenlijk met emoties?

  Emoties zijn de schakel tussen de buitenwereld en onze binnenwereld. Wanneer we dit zo beschrijven kan je ook zeggen dat emotionele oorzaken gekoppeld zijn aan onze omgeving. Je omgeving kan je dus letterlijk (fysiek) ziek maken. Voor uiteenlopende redenen wordt er soms met een scheef oog naar gekeken naar klachten met mentaal- emotionele achtergrond. Ons lichaam wordt wel degelijk beïnvloed door onze emoties. Dit gebeurt via signaalstoffen, hormonen die vrijkomen (of voorafgaan aan..?) bij een emotionele reactie. Bijvoorbeeld bij een schrikreactie komt adrenaline vrij (een stres hormoon), wat o.a. voor een verhoogde hartslag, versnelde ademhaling en vertraagde stofwisseling zorgt. Nu zal je doorgaans niet stil staan bij deze lichamelijke verschijnselen, maar bewustwording ervan geeft je wel de mogelijkheid om stress te leren herkennen.

  We kennen de koppeling tussen lichaam en geest (d.w.z. de reactie op de omgeving) op een bepaalde manier dus best wel goed. Ook in ons taalgebruik zijn hier voorbeelden van te vinden. Denk bijvoorbeeld aan uitdrukkingen zoals:

  -. Er gebukt onder gaan
  -. In je broek doen van angst
  -. De maag doen omkeren
  -. Wat heb je op je lever?
  -. Het hart klopt in zijn/haar keel
  -. Pak van m’n hart, last van m’n schouders
  -. Het hart op de tong hebben, enz.

  Nu weten we dat er meer is tussen onze omgeving, emoties en de beleving van pijn hoe kunnen we hier dan verder mee met Chinese geneeswijzen / acupunctuur?

  ##Acupunctuur
  Bij Chinese Geneeswijzen is er een hele duidelijke koppeling tussen lichaam en geest. De behandeling is dan ook van dien aard dat er altijd naar beiden wordt gekeken. Omdat pijn veroorzaakt wordt door een gebrek aan beweging (van energie of vloeistoffen) is dat het eerste en belangrijkste om te behandelen. Wanneer er weer beweging is in/rondom het pijnlijke gebied wordt het weer voorzien van voedingsstoffen en worden afvalstoffen beter afgevoerd. Deze stappen zijn essentieel voor het genezingsproces.

  Dit is ook wat we nastreven tijdens een behandeling. Er wordt gezocht naar een passende combinatie- en eigenschappen van acupunctuurpunten die zorgen voor meer doorstroming van energie en bloed 5). Ook kan tijdens de acupunctuur behandeling moxa gebrand worden boven de naalden, of op andere acupunctuurpunten. Dit kruid met warme eigenschappen wordt gebruikt om middels warmte beweging en energie te vergroten.

  ##Hoe verder?
  Chinese geneeswijzen en acupunctuur helpen bij veel verschillende pijnklachten. Daarbij worden de lichamelijke en emotioneel/mentale klachten en oorzaken aangesproken.

  Omdat het bij pijnklachten beweging zo belangrijk is, is het raadzaam om na te denken wat u kunt doen om uw lichaam in beweging te krijgen. Uiteraard binnen uw mogelijkheden, maar een paar minuutjes lopen, of wat rek en strek oefeningen rondom de zere plek kunnen de boel al goed in beweging zetten. Ook hiervoor denken we graag me u mee.

  In de praktijk staan we voor u klaar om u bij te staan met uw probleem.

  ##Referenties
  1. *Frank Huygen*, Pijn is van iedereen en van niemand, http://www.erasmusmc.nl/47466/51016/oratie_Frank_Huygen_versie_1.pdf
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Pain
  3. http://www.neuropathie.nu/algemeen/zenuwpijn.html
  4. *Pierre Rainville, Quoc Viet Huynh Bao*, Pain-related emotions modulate experimental pain perception and autonomic responses . Pain 118 (2005) 306–318
  5. *Shin Takayama, Masashi Watanabe*, Evaluation of the Effects of Acupuncture on Blood Flow in Humans with Ultrasound Color Doppler Imaging. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012